Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Yaseen Al-Dausary có giọng đọc điêu luyện, chính xác đúng cú pháp và được phổ âm với âm thanh Mp3 128 Kbps chất lượng cao được ghi âm từ buỗi lễ Taroweeh.

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Yaseen Al-Dausary có giọng đọc điêu luyện, chính xác đúng cú pháp và được phổ âm với âm thanh Mp3 128 Kbps chất lượng cao được ghi âm từ buỗi lễ Taroweeh. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus