Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hisry bằng đường truyền Al-Dawry được truyền lại từ ông Abu Amr với âm thanh chất lượng cao Mp3 128 kbps.

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hisry bằng đường truyền Al-Dawry được truyền lại từ ông Abu Amr với âm thanh chất lượng cao Mp3 128 kbps. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus