Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Ahmad Ahmad Nu-a’i-ná’ theo đường truyền Hafs từ A’sim với giọng đọc điêu luyện chất lượng âm thanh cao [Mp3 128 Kbps].

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Ahmad Ahmad Nu-a’i-ná’ theo đường truyền Hafs từ A’sim với giọng đọc điêu luyện chất lượng âm thanh cao [Mp3 128 Kbps]. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus