Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdul Absid Abdul Somad, có các tính năng âm thanh chất lượng cao, công nghệ mp3 128.

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng Abdul Absid Abdul Somad, có các tính năng âm thanh chất lượng cao, công nghệ mp3 128. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus