Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an theo đường truyền của Qolun từ ông Nafé bởi giọng đọc của Shaikh Aly bin Abdul Rohman Al-Huzaify, ông là Imam Masjid Nabi (Saw) tại Madinah, quyển Mushaf được xuất bản tại trung tâm ấn loát Thiên Kinh Qur’an của Quốc Vương Fahd. Phiên bản này có một độ tinh khiết của công nghệ âm thanh và chất lượng cao mp3 128 kbps.

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an theo đường truyền của Qolun từ ông Nafé bởi giọng đọc của Shaikh Aly bin Abdul Rohman Al-Huzaify, ông là Imam Masjid Nabi (Saw) tại Madinah, quyển Mushaf được xuất bản tại trung tâm ấn loát Thiên Kinh Qur’an của Quốc Vương Fahd. Phiên bản này có một độ tinh khiết của công nghệ âm thanh và chất lượng cao mp3 128 kbps. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus