วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

Logo for วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมากายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ทำหน้าที่สืบทอดวิชชาธรรมกาย สืบต่อจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่สด วัดปากน้ำ

ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมากายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ทำหน้าที่สืบทอดวิชชาธรรมกาย สืบต่อจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่สด วัดปากน้ำ Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus