UNITED MALMÖ PODCAST

UNITED MALMÖ

Logo for UNITED MALMÖ PODCAST

UNITED MALMÖ är ett nätverk av LOKALA kyrkor över hela MALMÖREGIONEN · KRISTUScentrerade, BIBELbaserade och UPPDRAGSfokuserade på att göra LÄRJUNGAR som älskar GUD, älskar LIVET och älskar MÄNNISKOR · Plantera KYRKOR som är TROVÄRDIGA, RELEVANTA och RELATIONELLA · Beröra staden från LILLA TORG till LINDÄNGEN och från LIMHAMN till LUND.

UNITED MALMÖ är ett nätverk av LOKALA kyrkor över hela MALMÖREGIONEN · KRISTUScentrerade, BIBELbaserade och UPPDRAGSfokuserade på att göra LÄRJUNGAR som älskar GUD, älskar LIVET och älskar MÄNNISKOR · Plantera KYRKOR som är TROVÄRDIGA, RELEVANTA och RELATIONELLA · Beröra staden från LILLA TORG till LINDÄNGEN och från LIMHAMN till LUND. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus