Tidsskrift for Den norske legeforening - Podkast

Tidsskrift for Den norske legeforening

Logo for Tidsskrift for Den norske legeforening - Podkast

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver fredag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig, hvorav ett dobbeltnummer. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle. I nettutgaven publiseres også podkaster, web-TV, artikkelvideoer, kunnskapsprøver, e-tabeller og engelske oversettelser av enkelte artikler. Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver fredag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig, hvorav ett dobbeltnummer. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengel... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: medicine science-medicine

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus