ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี 2531-2544 (แผ่นที่ 1-6)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Logo for ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี 2531-2544 (แผ่นที่ 1-6)

ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี 2531-2544 (แผ่นที่ 1-6)

ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี 2531-2544 (แผ่นที่ 1-6) Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus