"Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay chúng ta Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay chúng ta Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì đợi đến khi nào” Ngày 8 tháng 5 năm 2006, câu nói đầy nhiệt huyết đó của Nguyễn Tiến Trung, một sinh viên du học tại Pháp, đã được hiện thực hóa bởi sự ra đời của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ với mục đích đấu tranh dưới hình thức ôn hòa nhưng kiên quyết cho một nền dân chủ tại Việt Nam. Là một bộ phận quan trọng của tập hợp, nhóm Tiếng Nói Thanh Niên nắm vai trò là đài ngôn luận chính thức của tập hợp. Hoạt động chủ yếu của nhóm là thông qua Internet, cung cấp cho các bạn những bài viết, hình ảnh và đặc biệt những phóng sự radio được thực hiện hàng tuần với nội dung như những thông tin, định hướng tương lai của tập hợp, những tin tức quan trọng diễn ra trong tuần, những diễn biến trong quá trình dân chủ hóa đất nước, những hiểu biết, lý luận cơ bản về chính trị…Những thông tin này sẽ được đảm bảo tính chân thực, chính xác và giúp các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình đất nước, tình hình thế giới và quá trình đấu tranh vì dân chủ cho đất nước.

"Nếu chúng ta không nói thì ai sẽ nói thay chúng ta Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm thay chúng ta Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì đợi đến khi nào” Ngày 8 tháng 5 năm 2006, câu nói đầy nhiệt huyết đó của Nguyễn Tiến Trung, một sinh viên du học tại Pháp, đã được hiện thực hóa bởi sự ra đời của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ với mục đích đấu ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: non-profit government-organizations

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus