Logo for Sırru'l Esrar - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 'Sırru'l Esrar' adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir: 'Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır.' İlahi hikmetler ve sırlarla dolu olan eserde ele alınan konular, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle desteklenmektedir. Allah'ı tanımada insana rehberlik edecek olan Marifet ilminin sırları ve hikmetleri bu eserde açığa kavuşuyor.

Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 'Sırru'l Esrar' adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir: 'Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır.' İlahi hikmetler ve ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus