En central del av Bolognaprocessen är att främja studenters anställningsbarhet, dvs vad en student kan göra efter avslutad utbildning. Under hösten 2006 arrangerar Universitetspedagogiskt centrum, Personalbyrån och Stockholms universitetsbibliotek en seminarieserie med diskussioner kring praktiska sätt att implementera de nya kraven på undervisningen i olika ämnen.

En central del av Bolognaprocessen är att främja studenters anställningsbarhet, dvs vad en student kan göra efter avslutad utbildning. Under hösten 2006 arrangerar Universitetspedagogiskt centrum, Personalbyrån och Stockholms universitetsbibliotek en seminarieserie med diskussioner kring praktiska sätt att implementera de nya kraven på undervisni... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: higher-education education science-medicine

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus