Qur’an Haram Makkah của Sa-ud Al-Shurem

سعود بن إبراهيم الشريم

Logo for Qur’an Haram Makkah của Sa-ud Al-Shurem

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an trọn quyển với giọng đọc của Imam và Khoteeb Masjid Harom Shaikh Tiến sĩ Sa-ud bin Ibrohim Al-Shurem, đặc trưng bởi công nghệ cao, chất lượng âm thanh mp3 128.

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an trọn quyển với giọng đọc của Imam và Khoteeb Masjid Harom Shaikh Tiến sĩ Sa-ud bin Ibrohim Al-Shurem, đặc trưng bởi công nghệ cao, chất lượng âm thanh mp3 128. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus