ปี ๒๕๕๕ ปฎิบัติธรรมบ้านพอ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhi

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Logo for ปี ๒๕๕๕ ปฎิบัติธรรมบ้านพอ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhi

ปฎิบัติธรรมบ้านพอ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านพอ แม่ริม เชียงใหม่ วันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๕๕

ปฎิบัติธรรมบ้านพอ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านพอ แม่ริม เชียงใหม่ วันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus