ปี ๒๕๕๕ บ้านบุญวันอาทิตย์ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhi

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Logo for ปี ๒๕๕๕ บ้านบุญวันอาทิตย์ (เสียง + วีดีโอ) (Buddhism Buddhi

นำสมาธิภาวนาและพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

นำสมาธิภาวนาและพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus