โปรแกรม พระคัมภีร์ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด ชุดโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาโดย ดร. เจ. เวอร์นัน มะกี (Dr. J. Vernon McGee) และได้รับการแปลและดัดแปลงเป็นภาษาและภาษาถิ่น มากกว่า 100 ภาษา มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นรายกรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมดทางวิทยุเปิดทุกวันใช้เวลาฟัง 30 นาที ตอนนี้บรรดาโปรแกรมเอันดียวกันคุณสามารถฟังได้ทางออนไลน์ เรายินดีที่คุณได้เลือกที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าโดยการฟังโปรแกรมเหล่านี้ ขอแนะนำให้คุณฟังอย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมต่อวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หากคุณทำเช่นนี้ทุกสัปดาห์ 5 ปี คุณจะได้ศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่ม

โปรแกรม พระคัมภีร์ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด ชุดโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาโดย ดร. เจ. เวอร์นัน มะกี (Dr. J. Vernon McGee) และได้รับการแปลและดัดแปลงเป็นภาษาและภาษาถิ่น มากกว่า 100 ภาษา มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นรายกรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมดทางวิทยุเปิดทุกวันใช้เวลาฟัง 30 นาที ตอนนี้บรรดาโปรแกรมเอันดียวกันคุณสามารถฟังได้ทางออนไลน... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus