PH - dengang og nu -AUDIO PODCAST-

Københavns Universitet

Logo for PH - dengang og nu   -AUDIO PODCAST-

AUDIOPODCAST Poul Henningsen dengang og nu - lysmageren i nyt lys. Kulturkritikeren og multikunstneren Poul Henningsen figurerer stadig livligt i debatten, men ofte som skræmmebillede på en udefineret ’kulturradikalisme’. Han er en mand alle har meninger om, tit på tredje hånd, hans ideer er delvis skjult af fordomme og uvidenhed, men der er også reel uenighed om ham. Dette seminar vil diskutere åbent og kritisk hvad han står for, og hvilken indflydelse han har haft på dansk livsform og bevidsthed. Seminaret vil over 12 torsdage bringe fagfolk i debat med hinanden og med publikum for at afklare PH’s indsats og betydning. De indkaldte kendere kommer fra historie, kunst-, teater-, arkitekturog designhistorie, litteratur-, sprog-, film- og medievidenskab, kvindeforskning, jura, teologi, medicin samt fra medierne og det politiske liv. De enkelte torsdage vil behandle PH’s idéhistoriske placering, PH som kritiker og lyriker, hans forhold til lys, arkitektur, byplanlægning og naturfredning, til revy og jazz, slaget om Danmarksfilmen 1935, hans kultur-, radio-, tv-kritik, hans forhold til retsopgør og flygtningedebat 1945-47, til seksualitet, kropskultur og kvindesag, til arbejderbevægelse, kommunisme og konservatisme, til reklame og forbrugerkritik. Ved tre arrangementer er indlagt sang og musik fra PH’s repertoire, og vi slutter med en paneldiskussion om PH, folkelighed, frisind og arven fra ham, med repræsentanter for flere kulturpolitiske positioner. I lighed med de tidligere forelæsningsrækker Den kulturradikale udfordring (2000) og Det stadig moderne gennembrud (2002) er seminaret lagt som gå-hjem-arrangementer på et tidspunkt og på en central adresse der skulle være bekvem for mange. Der er fri adgang for alle – så længe der er plads.

AUDIOPODCAST Poul Henningsen dengang og nu - lysmageren i nyt lys. Kulturkritikeren og multikunstneren Poul Henningsen figurerer stadig livligt i debatten, men ofte som skræmmebillede på en udefineret ’kulturradikalisme’. Han er en mand alle har meninger om, tit på tredje hånd, hans ideer er delvis skjult af fordomme og uvidenhed, men der er også ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: podcasting technology education higher-education arts design

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus