Logo for Pedro & Cos podcastserier

Jag har gett mig ut på strövtåg efter människor med specifik kompetens eller speciella erfarenheter inom ledarskap. Alla serier innehåller utforskande samtal kring ledarskap med syftet att inspirera och bidra med kunskap till alla ledare som vill utvecklas. Självklart också till alla andra som är nyfikna och intresserade. Målet är alltid att diskutera aktuella ämnen som anknyter till ledarskap och den tiden vi lever i. Varje person har ett kort intro (1-2 min) samt ett längre samtal (30-50 min).

Jag har gett mig ut på strövtåg efter människor med specifik kompetens eller speciella erfarenheter inom ledarskap. Alla serier innehåller utforskande samtal kring ledarskap med syftet att inspirera och bidra med kunskap till alla ledare som vill utvecklas. Självklart också till alla andra som är nyfikna och intresserade. Målet är alltid att diskut... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: management-marketing business

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus