Logo for Over en åpen Bibel

Daglige andakter (mand.-fred.). Forskjellige andaktsholdere har en uke hver, der tema kan variere. Lengden er på ca. 10 minutter.

Daglige andakter (mand.-fred.). Forskjellige andaktsholdere har en uke hver, der tema kan variere. Lengden er på ca. 10 minutter. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus