Logo for Olle och Gud - sänds inte längre

Kyrkoherde Olle Carlsson reder, tillsammans med sina gäster hemma vid köksbordet på Högbergsgatan, ut konsekvens och omständigheter kring olika moraliska dilemman i livet. I programmet finns inget rätt eller fel. Samtalet förs utifrån de medverkandes egna erfarenheter kring dagens ämne.

Kyrkoherde Olle Carlsson reder, tillsammans med sina gäster hemma vid köksbordet på Högbergsgatan, ut konsekvens och omständigheter kring olika moraliska dilemman i livet. I programmet finns inget rätt eller fel. Samtalet förs utifrån de medverkandes egna erfarenheter kring dagens ämne. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus