โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Logo for โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง)

โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง)

โอวาทโอกาสอื่นๆ (เสียง) Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus