Nutidsakademin våren 2006

Stockholms universitet

Logo for Nutidsakademin våren 2006

Nutidsakademin är en populärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar frågor kring miljö och uthållig utveckling i ett brett perspektiv. Föredragshållarna är forskare knutna till Stockholms universitet. Föreläsningarna äger rum på tisdagar klockan 14.00-15.00 i Aula Magna vid Stockholms universitet och har fri entré.

Nutidsakademin är en populärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar frågor kring miljö och uthållig utveckling i ett brett perspektiv. Föredragshållarna är forskare knutna till Stockholms universitet. Föreläsningarna äger rum på tisdagar klockan 14.00-15.00 i Aula Magna vid Stockholms universitet och har fri entré. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: higher-education education science-medicine

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus