Logo for NRK – Radiofront

P2s søndagsprogram Radiofront ser på verden og kulturen i vid forstand. Elite- eller massekultur; ingenting er for høyt eller lavt, tungt eller lett for Radiofront. Vi finner forbindelser mellom rock og reality, mellom arkitektur og animasjon, i Norge og verden. Radiofront ser sammenheng der andre ser kaos.

P2s søndagsprogram Radiofront ser på verden og kulturen i vid forstand. Elite- eller massekultur; ingenting er for høyt eller lavt, tungt eller lett for Radiofront. Vi finner forbindelser mellom rock og reality, mellom arkitektur og animasjon, i Norge og verden. Radiofront ser sammenheng der andre ser kaos. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: arts

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus