Logo for NRK – Kirketid

To bjørner og en mink utgir seg for å være allvitende prester, og tilbyr radiofrelse med den største selvfølgelighet.

To bjørner og en mink utgir seg for å være allvitende prester, og tilbyr radiofrelse med den største selvfølgelighet. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: comedy

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus