Logo for Nehemia Ministries Audio Podcast

De verkondiging van Gods woord is één van de manieren waardoor God spreekt. Zijn woord is levend en krachtig; het verspreidt licht en keert nooit zonder vrucht terug. Miljoenen hebben door het horen van het woord, de Here Jezus leren kennen en zijn op bijzondere wijze door Zijn liefde geraakt. Hij is het brood des levens en wie tot Hem komt zal nimmer meer hongeren. Ook deze predikingen bevatten een boodschap, die u zeker zal opbouwen en inspireren. Mijn gebed is, dat het u dichter bij Jezus zal brengen en het u zal opwekken Hem te (blijven) volgen. U Gods rijke zegen toebiddend, Bert de Haan Pastor

De verkondiging van Gods woord is één van de manieren waardoor God spreekt. Zijn woord is levend en krachtig; het verspreidt licht en keert nooit zonder vrucht terug. Miljoenen hebben door het horen van het woord, de Here Jezus leren kennen en zijn op bijzondere wijze door Zijn liefde geraakt. Hij is het brood des levens en wie tot Hem komt zal n... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus