שיעורים תורניים בנושאי תנך, יהדות, מחשבה יהודית, אגדות חזל ועוד שניתנו על-ידי מגוון מעבירי שיעורים במסגרת בתי-כנסת, מתן-רעננה ועוד.

שיעורים תורניים בנושאי תנך, יהדות, מחשבה יהודית, אגדות חזל ועוד שניתנו על-ידי מגוון מעבירי שיעורים במסגרת בתי-כנסת, מתן-רעננה ועוד. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: religion-spirituality judaism

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus