Она што го мислам, а неможам да го кажам на ниеден медиум низ Македонија од разно разни причини. Никаква политичка афилијација. Само ми се скршија розевите наочари, а немам пари да си купам нови.

Она што го мислам, а неможам да го кажам на ниеден медиум низ Македонија од разно разни причини. Никаква политичка афилијација. Само ми се скршија розевите наочари, а немам пари да си купам нови. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: comedy

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus