Learning by Ear ko Ji Ka Ƙaru shiri ne na Deutsche Welle da ke ilimantar da masu sauraro da ke Afirka ta hanyar wasan kwaikwayo da rahotanni. A wannan shiri na Podcast za ku ji karin bayani a kan muhimmnacin ilimi da kuma fasaha a rayuwa.

Learning by Ear ko Ji Ka Ƙaru shiri ne na Deutsche Welle da ke ilimantar da masu sauraro da ke Afirka ta hanyar wasan kwaikwayo da rahotanni. A wannan shiri na Podcast za ku ji karin bayani a kan muhimmnacin ilimi da kuma fasaha a rayuwa. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: k-12 education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus