על פי מקורות זרים - sharon dolev

על פי מקורות זרים- שרון דולב- According to Foreign Sources- sharon dolev

Logo for על פי מקורות זרים - sharon dolev

"על פי מקורות זרים" ,הינה תכנית שדנה בנושא נשק גרעיני, נשק להשמדה המונית ופירוק נשק. מכיוון שכל הנושא הגרעיני נכנס בארץ אל מתחת לשמיכת העמימות, נדון גם בנושא האנרגיה הגרעינית.

"על פי מקורות זרים" ,הינה תכנית שדנה בנושא נשק גרעיני, נשק להשמדה המונית ופירוק נשק. מכיוון שכל הנושא הגרעיני נכנס בארץ אל מתחת לשמיכת העמימות, נדון גם בנושא האנרגיה הגרעינית. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus