Klepp stasjon kyrkjelyd

Klepp stasjon kyrkjelyd

Logo for Klepp stasjon kyrkjelyd

Taler og preker fra Klepp stasjon kyrkjelyd sitt arbeid. Klepp stasjon kyrkjelyd er en prosjektmenighet under Den norske kirke. Vi vil at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølging av Jesus Kristus. Våre verdier handler om å Tilbe Gud, Tilhøre Guds familie, Tjene andre, Vokse i modenhet og Vitne for verden. Hvis du vil finne ut mer om oss, kan du besøke oss på http://www.kleppstasjon.no

Taler og preker fra Klepp stasjon kyrkjelyd sitt arbeid. Klepp stasjon kyrkjelyd er en prosjektmenighet under Den norske kirke. Vi vil at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølging av Jesus Kristus. Våre verdier handler om å Tilbe Gud, Tilhøre Guds familie, Tjene andre, Vokse i modenhet og Vitne for verden. Hvis d... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus