Logo for Katechezy o Mszy świętej

Katechezy były głoszone podczas czwartkowych Mszy św. w bazylice Najświętszej Trójcy w Krakowie, od listopada 2010 aż po chwilę obecną przez ojców dominikanów Tomasza Grabowskiego i Grzegorza Przechowskiego. Ilustracja: © Mazur/catholicchurch.org.uk, nagrania: © Liturgia.pl, 2011.

Katechezy były głoszone podczas czwartkowych Mszy św. w bazylice Najświętszej Trójcy w Krakowie, od listopada 2010 aż po chwilę obecną przez ojców dominikanów Tomasza Grabowskiego i Grzegorza Przechowskiego. Ilustracja: © Mazur/catholicchurch.org.uk, nagrania: © Liturgia.pl, 2011. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus