Logo for Jenneboradio -räcker långt!

Här är platsen där periferin är i centrum samtidigt som nuet förflyttar sig med ljusets hastighet mellan då och sen. Ingenting är allting och däremellan rör vi oss i cirklar rakt fram till skenet från en sol som inte alltid syns. Det här är Jenneboradio, en radio som är en podd som är en stream som är en plats. Överallt och ingenstans. Skenet från något som påminner om en fast punkt sägs härröra från hemsidan www.jenneboradio.se

Här är platsen där periferin är i centrum samtidigt som nuet förflyttar sig med ljusets hastighet mellan då och sen. Ingenting är allting och däremellan rör vi oss i cirklar rakt fram till skenet från en sol som inte alltid syns. Det här är Jenneboradio, en radio som är en podd som är en stream som är en plats. Överallt och ingenstans. Skenet från ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: personal-journals society-culture

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus