Jämställdhetspodden

Jämställdhetspodden

Logo for Jämställdhetspodden

Jämställdhetspodden är en podcastsserie som syftar till att sprida vetenskap och kunskap om grundläggande strukturer i vårt samhälle och hur dessa skapar skillnader mellan kvinnor och män. I korta och koncisa avsnitt behandlar akademiker, professorer, yrkesverksamma personer och andra experter olika ämnen ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetspodden produceras av Anton Kántor, Giulia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson, Shahrzad Fazeli. Vi läser alla juridik vid Uppsala universitet och driver den här podcasten som ett ideellt och partipolitiskt obundet projekt, vid sidan av studierna. Avsnitten finns tillgängliga på iTunes, i Podcaster-appen och snart även på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Jämställdhetspodden är en podcastsserie som syftar till att sprida vetenskap och kunskap om grundläggande strukturer i vårt samhälle och hur dessa skapar skillnader mellan kvinnor och män. I korta och koncisa avsnitt behandlar akademiker, professorer, yrkesverksamma personer och andra experter olika ämnen ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdh... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: training education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus