GerillaFilm

Finn Hensner

Logo for GerillaFilm

GerillaFilm är en podcast av och för oberoende filmare! Vi diskuterar saker som är viktiga för de som vill göra bra film med små medel.

GerillaFilm är en podcast av och för oberoende filmare! Vi diskuterar saker som är viktiga för de som vill göra bra film med små medel. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: visual-arts arts tv-film

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus