Framtiden

Owe Sön

Logo for Framtiden

Finns det egentligen några vettiga och hållbara motiv för att verka för mänsklig överlevnad på sikt? Med tanke på människans förmodat otillräckliga intelligens lär arten förmodligen dö ut ganska snart. Profetior baserade på vetenskapliga studier tyder på att västerlädska populationer kommer att få en negativ populationstillväxt kring 2050, orsakad av reproduktionsstörningar vilka har sitt ursprung i "teknologisk utveckling och tillväxt". "De som letar guld gräver upp mycket jord men finner föga – Åsnor föredrar halm framför guld." Intresse: kollektivism, rättvisa, Solidaritet Sysselsättning: Filosof och Profet Verksamhet: Bön, meditation och agitation Jag skulle vilja ..: Rädda världen och alla de lidande goda själar som förtjänar ett paradis i evighet. Kariär Mål: Att ta från de rika och ge åt de fattiga.

Finns det egentligen några vettiga och hållbara motiv för att verka för mänsklig överlevnad på sikt? Med tanke på människans förmodat otillräckliga intelligens lär arten förmodligen dö ut ganska snart. Profetior baserade på vetenskapliga studier tyder på att västerlädska populationer kommer att få en negativ populationstillväxt kring 2050, orsaka... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: philosophy society-culture

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus