Festivalen Frizon

Frizonpodden

Logo for Festivalen Frizon

En podcast om hur festivalen Frizon blir till. Förvänta er gäster, listor och det senaste skvallret från café Sion. Frizon är en festival där kulturella uttryck och kristen tro utmanar och formar varandra. Med ett brett program är Frizon en mötesplats som uppmuntrar till delaktighet och mångfald. I skärningspunkten mellan ord, musik och konst vill Frizon vara en festival inför Gud

En podcast om hur festivalen Frizon blir till. Förvänta er gäster, listor och det senaste skvallret från café Sion. Frizon är en festival där kulturella uttryck och kristen tro utmanar och formar varandra. Med ett brett program är Frizon en mötesplats som uppmuntrar till delaktighet och mångfald. I skärningspunkten mellan ord, musik och konst vill ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: philosophy society-culture

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus