ฟังธรรม วัดมเหยงคณ์: สิ่งที่นักบวชควรปฏิบัติ

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาส วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา

Logo for ฟังธรรม วัดมเหยงคณ์: สิ่งที่นักบวชควรปฏิบัติ

ขอเขิญสาธุชนรับฟัง โอวาทพระครูเกษมธรรมทัต แสดงพระธรรมเทศนาสอนพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา ......... วัดมเหยงคณ์ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ณ วัดมเหยงคณ์ บวชพระ เณร บวชเนกขัมมภาวนาประจำวันหรือตามเทศกาล ตลอดจนศึกษาบาลี พระอภิธรรม นักธรรม ธรรมศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดมเหยงคณ์ โทร : ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๑ ถึง ๒ Hot Line: ๐๘๒ - ๒๓๓ - ๓๘๔๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ทางอีเมลล์ : watmahaeyong@gmail.com หรือส่งจดหมายสอบถามได้ที่ วัดมเหยงคณ์ ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสาร รับชมวิดีโอ รับฟังเสียงพระธรรมเทศนา อ่านหนังสือธรรม ชมภาพกิจกรรม และดาวน์โหลดไฟล์ต่่างๆ ตลอดจนชมการถ่ายทอดสดการอบรมคอร์สวิปัสสนากรรมฐานได้ที่เว็ปไซต์วัดมเหยงคณ์: http://www.watmaheyong.org………. ขอความสงบ ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรม จงมีแด่่ท่านทั้งหลาย

ขอเขิญสาธุชนรับฟัง โอวาทพระครูเกษมธรรมทัต แสดงพระธรรมเทศนาสอนพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา ......... วัดมเหยงคณ์ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ณ วัดมเหยงคณ์ บวชพระ เณร บวชเนกขัมมภาวนาประจำวันหรื... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality technology podcasting education training

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus