ฟังเสียงธรรมนำปฏิบัติจาก วัดมเหยงคณ์: สอนเดิ

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาส วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา

Logo for ฟังเสียงธรรมนำปฏิบัติจาก วัดมเหยงคณ์: สอนเดิ

ขอเขิญสาธุชนปฏิบัติธรรม พร้อมฟังเสียงธรรมนำปฏิบัติ: เดินจงกรม โดย พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา วัดมเหยงคณ์ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ณ วัดมเหยงคณ์ บวชพระ เณร บวชเนกขัมมภาวนาประจำวันหรือตามเทศกาล ตลอดจนศึกษาบาลี พระอภิธรรม นักธรรม ธรรมศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดมเหยงคณ์ โทร : ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๑ ถึง ๒ Hot Line: ๐๘๒ - ๒๓๓ - ๓๘๔๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ทางอีเมลล์ : watmahaeyong@gmail.com หรือส่งจดหมายสอบถามได้ที่ วัดมเหยงคณ์ ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสาร รับชมวิดีโอ รับฟังเสียงพระธรรมเทศนา อ่านหนังสือธรรม ชมภาพกิจกรรม และดาวน์โหลดไฟล์ต่่างๆ ตลอดจนชมการถ่ายทอดสดการอบรมคอร์สวิปัสสนากรรมฐานได้ที่เว็ปไซต์วัดมเหยงคณ์: http://www.watmaheyong.org

ขอเขิญสาธุชนปฏิบัติธรรม พร้อมฟังเสียงธรรมนำปฏิบัติ: เดินจงกรม โดย พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา วัดมเหยงคณ์ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ณ วัดมเหยงคณ์ บวชพระ เณร บวชเนกขัมมภาวนาประจำวันหรื... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: buddhism religion-spirituality technology education training podcasting

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus