Logo for Eva Rusz på Radio1

Sexuella eller sociala relationsproblem, det är huvudtemat för Eva Rusz när hon ger lyssnaren möjlighet att ringa in och ställa sina mest privata frågor, blottlägga sina personliga problem och samtidigt få en hjälp på vägen.

Sexuella eller sociala relationsproblem, det är huvudtemat för Eva Rusz när hon ger lyssnaren möjlighet att ringa in och ställa sina mest privata frågor, blottlägga sina personliga problem och samtidigt få en hjälp på vägen. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: society-culture

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus