Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: George Albert Smith | MP3 | PORTUGUESE

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Logo for Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: George Albert Smith | MP3 | PORTUGUESE

Este livro apresenta os ensinamentos do Presidente George Albert Smith, que serviu como Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de 21 de maio de 1945 a 4 de abril de 1951.

Este livro apresenta os ensinamentos do Presidente George Albert Smith, que serviu como Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de 21 de maio de 1945 a 4 de abril de 1951. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus