مجله هفتگی دیدگاه‌ها به بحث و تبادل نظر بر سر یکی از مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی هفته اختصاص دارد و روزهای شنبه هر هفته در ساعت هفت‌ونیم بعد از ظهر (به وقت تهران) در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود. بازپخش این برنامه را می‌توانید در سه نوبت یعنی نیمه‌شب شنبه، و ۹ صبح و ۲ بعد از ظهر یکشنبه در رادیو فردا دنبال کنید. برنامه دیدگاه‌ها، در قالب میزگردی میان چندین صاحب‌نظر و کارشناس آشنا به جزئیات موضوع برنامه برگزار می‌شود.

مجله هفتگی دیدگاه‌ها به بحث و تبادل نظر بر سر یکی از مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی هفته اختصاص دارد و روزهای شنبه هر هفته در ساعت هفت‌ونیم بعد از ظهر (به وقت تهران) در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود. بازپخش این برنامه را می‌توانید در سه نوبت یعنی نیمه‌شب شنبه، و ۹ صبح و ۲ بعد از ظهر یکشنبه در رادیو فردا دنبال کنید. برنامه ... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus