Don Attilio Negrisolo

Don Leonardo Maria Pompei

Logo for Don Attilio Negrisolo

Catechesi inedite su vari argomenti di don Attilio Negrisolo, grande sacerdote figlio spirituale di san Pio da Pietrelcina

Catechesi inedite su vari argomenti di don Attilio Negrisolo, grande sacerdote figlio spirituale di san Pio da Pietrelcina Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus