رادیوی تخصصی طرفداران داستان و فیلم های هری پاتر از مجموعه بزرگ خبری و سرگرمی دمنتور. آخرین خبرها و گزارش ها از دنیای هری پاتر و نویسنده ی آن، جی.کی.رولینگ. به همراه میزگرد، مصاحبه و مسابقه!

رادیوی تخصصی طرفداران داستان و فیلم های هری پاتر از مجموعه بزرگ خبری و سرگرمی دمنتور. آخرین خبرها و گزارش ها از دنیای هری پاتر و نویسنده ی آن، جی.کی.رولینگ. به همراه میزگرد، مصاحبه و مسابقه! Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: tv-film

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus