Devotshmëria

- Enis Rama

Logo for Devotshmëria

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për devotshmërinë, vlerën dhe rëndësinë e saj.

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për devotshmërinë, vlerën dhe rëndësinë e saj. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: islam religion-spirituality education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus