Andreas još uvijek radi u Aachenu, ali dr. Thürmann ima novi zadatak za mladog novinara. Očekuje ga jedan veliki i uzbudljivi grad: Berlin. Važnije lekcije iz gramatike: imperfekt, zavisne sporedne rečenice, deklinacija pridjeva.

Andreas još uvijek radi u Aachenu, ali dr. Thürmann ima novi zadatak za mladog novinara. Očekuje ga jedan veliki i uzbudljivi grad: Berlin. Važnije lekcije iz gramatike: imperfekt, zavisne sporedne rečenice, deklinacija pridjeva. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: language-courses education higher-education k-12

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus