Andreas i dalje radi u Ahenu, ali dr. Tirman jedan od gostiju mu nidu posao i to novinarski. Čeka ga odlazak u veliki i uzbudljiv grad: Berlin. Važna gramatička poglavlja: imperfekt, zavisne rečenice, deklinacija prideva.

Andreas i dalje radi u Ahenu, ali dr. Tirman jedan od gostiju mu nidu posao i to novinarski. Čeka ga odlazak u veliki i uzbudljiv grad: Berlin. Važna gramatička poglavlja: imperfekt, zavisne rečenice, deklinacija prideva. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: language-courses education higher-education k-12

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus