Андреас сè уште работи во Ахен, но д р Тирман има нова работа за идниот новинар. Него го очекува уште поголем и повозбудлив град: Берлин. Граматички акценти: минато несвршено време, зависни реченици, деклинација на придавките.

Андреас сè уште работи во Ахен, но д р Тирман има нова работа за идниот новинар. Него го очекува уште поголем и повозбудлив град: Берлин. Граматички акценти: минато несвршено време, зависни реченици, деклинација на придавките. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: language-courses education k-12 higher-education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus