Andreas ima pune ruke posla. Brine se o kostima Hotela, a isto vreme za svoje roditelje mora pronaći jednu slobodnu sobu. Uz sve to trebalo bi da uradi intervju sa Karlom Velikim. U ovoj serije Andreasovi roditelji otkrivaju ko je Ex i kako ju je Andreas upoznao. Važna gramatička poglavlja: modalni glagoli, perfekt, dativ.

Andreas ima pune ruke posla. Brine se o kostima Hotela, a isto vreme za svoje roditelje mora pronaći jednu slobodnu sobu. Uz sve to trebalo bi da uradi intervju sa Karlom Velikim. U ovoj serije Andreasovi roditelji otkrivaju ko je Ex i kako ju je Andreas upoznao. Važna gramatička poglavlja: modalni glagoli, perfekt, dativ. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: language-courses education higher-education k-12

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus