Logo for Detektor - sänds inte längre

Detektor undersöker i hur hög grad makthavarnas påståenden faktiskt kan dokumenteras. Detektor förklarar och blottlägger statistik och fakta som används som argument för sanningen i den politiska debatten, nyheterna, undersökningar, bloggar eller i vardagen.

Detektor undersöker i hur hög grad makthavarnas påståenden faktiskt kan dokumenteras. Detektor förklarar och blottlägger statistik och fakta som används som argument för sanningen i den politiska debatten, nyheterna, undersökningar, bloggar eller i vardagen. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: society-culture news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus