یو ساعته خپرونه: تازه خبرونه، د ځوانانو، میرمنو، روغتیا، ستاسو غږ، ساینس او ټیکنالوژي، سندرو او ادب په هکله اونیز پروگرامونه. وختونه هره ورځ :د افغانستان په وخت 21:00 په وخت UTC د 1630 موده 60 :واورئ ایم پي تري | وینډوز میډیا

یو ساعته خپرونه: تازه خبرونه، د ځوانانو، میرمنو، روغتیا، ستاسو غږ، ساینس او ټیکنالوژي، سندرو او ادب په هکله اونیز پروگرامونه. وختونه هره ورځ :د افغانستان په وخت 21:00 په وخت UTC د 1630 موده 60 :واورئ ایم پي تري | وینډوز میډیا Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus